Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1337711 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thương - ID: 1337711
 IP & Posted by:  42.116.140.129 on May 20, 2015 at 11:32pm
 Updated by:  July 24, 2019 at 7:14pm
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Tp HCMC
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Protestant
 Education:  Current college student
 Occupation:  Customer service
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  Đọc sách , nấu ăn. Translate to English
 I Am:  Là người hiền lành,không quá ích kỉ,vui vẻ,hòa đồng, luôn biết lắng nghe và học hỏi. Translate to English
 Looking For:  Chung thủy,có việc làm ổn định,nói chuyện khá hài hước và vui tính,không ích kỉ. Translate to English

Back | Send Email to Thương (ID: 1337711)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.