Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1342793≠w=3 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

MÂY XANH - ID: 1342793≠w=3
 IP & Posted by:  112.197.36.123 on July 3, 2015 at 10:39pm
 Updated by:  January 21, 2020 at 4:37pm
 Gender:  Gay
 Age:  49
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  PhD/Post doctorate
 Occupation:  Engineer
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Học tiếng Anh thật giỏi Translate to English
 Free Time:  Thư giãn, đánh cầu lông, đi du lịch, chăm sóc người thân Translate to English
 I Am:   Sinh 1967,chung chac, rat bận rộn, thành đạt,yêu thích thê thao nhu câu lông, boi lội , du lich da ngoai. Về tình cảm thích chăm sóc người khác Translate to English
 Looking For:   Mong tìm đươc người bạn phù hợp có cùng ý chí,kinh tế vững ,biết tiếng anh giỏi. Vui long đe lại tin nhắn ở đây. Cám ơn Translate to English

Back | Send Email to MÂY XANH (ID: 1342793≠w=3)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.