Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1351874 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Seven - ID: 1351874
 IP & Posted by:  42.112.81.125 on September 21, 2015 at 10:59am
 Updated by:  December 31, 2015 at 6:58pm
 Gender:  Gay
 Age:  29
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Chuyên viên & sale o
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Phấn đấu để chiến thắng chính bản thân mình Translate to English
 Free Time:  Online, cafe & ngủ :)) Translate to English
 I Am:  Mọi chuyện cứ để mọi người nhìn nhận, Translate to English
 Looking For:  Dĩ nhiên là người Tốt rồi, không ai đi tìm người không tốt cả. Nói thì nói vậy thôi chứ ko dám nói trước điều gì cả Translate to English

Back | Send Email to Seven (ID: 1351874)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.