Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1380175 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

man81 - ID: 1380175
 IP & Posted by:  116.98.207.69 on July 12, 2016 at 7:28am
 Updated by:  July 14, 2016 at 1:27am
 Gender:  Male
 Age:  35
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  kỹ sư xây dựng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  làm ngày làm đêm kiếm tiền mua nhà Translate to English
 Free Time:  coi kịch hài, phim, đi shopping Translate to English
 I Am:  hiền queo Translate to English
 Looking For:  bạn gái biết quan tâm chia sẻ, chung thủy, công việc ổn định Translate to English

Back | Send Email to man81 (ID: 1380175)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.