Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1380687 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Góc khuất - ID: 1380687
 IP & Posted by:  14.173.126.193 on July 18, 2016 at 2:07am
 Updated by:  July 23, 2016 at 5:59pm
 Gender:  Lesbian
 Age:  28
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  .......... Translate to English
 Free Time:  Xem phim,nghe nhạc. Translate to English
 I Am:  Sống nội tâm,sống thiêng về tình cảm nên khi đã yêu ai là chỉ muốn yêu hết lòng.Viber của tôi là KHÔNG MỘT SÁU CHÍN -TÁM BỐN BẢY-KHÔNG BỐN HAI BẢY. Translate to English
 Looking For:  Một người dù hiện tại kg bên cạnh tôi nhưng có thể cho tôi cảm giác ấm áp,được quan tâm.Nếu muốn có một mối quan hệ nghiêm túc thì hãy nhắn cho nhau,vì cuộc sống này quá nhiều mệt mỏi mà thời gian thì ngày càng ngắn lại.Tôi là fem và tìm người giống tôi.Lớn tuổi hơn tôi bạn nhé.Cảm ơn đã xem profile của mình. Translate to English

Back | Send Email to Góc khuất (ID: 1380687)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.