Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1398947 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Phạm Văn Làn - ID: 1398947
 IP & Posted by:  116.102.191.112 on February 18, 2017 at 10:34pm
 Updated by:  February 20, 2018 at 7:08pm
 Gender:  Gay
 Age:  23
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Hóa học
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được một người có thể hiểu, chia sẻ và đi tiếp đoạn đường còn lại. Thế giới này bạc bẽo lắm, cần lắm một người chân thành Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, đi dạo, lướt web,... Translate to English
 I Am:  Tính tình con nít khi bạn là người tôi tin tưởng, còn lại mọi người không quen nhìn vào sẽ nghĩ tôi là người khó gần Translate to English
 Looking For:  Trí thức, vui tính, có ỳ định xây dựng tương lai vững chắc. Call me: zero,one,six, three, three, two, seven, seven, seven, one,five Translate to English

Back | Send Email to Phạm Văn Làn (ID: 1398947)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.