Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1402763 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

quang vinh - ID: 1402763
 IP & Posted by:  115.76.74.226 on April 4, 2017 at 8:49pm
 Updated by:  April 4, 2017 at 10:15pm
 Gender:  Gay
 Age:  29
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  đồng tháp
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  heavy drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm ngừoi sống lâu dai Translate to English
 Free Time:  đi nhậu.hihi. Translate to English
 I Am:  gặp sẽ biết.hihi Translate to English
 Looking For:  tim tình yêu thật lòng.chất khó tìm được.nhưng vinh hy vọng một ngày nào đó sẽ có phép màu vinh sẽ có một ngươi yêu thật lòng để cùng chung sống với nhau thật hanh phuc.(không chín bốn năm hai một ba một bảy bảy.rất vui được làm quen.nguoi chuan chạt.không ẽo lã. Translate to English

Back | Send Email to quang vinh (ID: 1402763)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.