Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1404531 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

nguyễn sơn - ID: 1404531
 IP & Posted by:  113.185.26.184 on April 29, 2017 at 12:05pm
 Updated by:  April 29, 2017 at 9:33pm
 Gender:  Male
 Age:  23
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  tp HCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Widowed
 My goal:  vì duyên số lận đận mong được kết bạn hợp tiến xa hơn Translate to English
 Free Time:  đi phượt ( chỉ là ước mơ ) Translate to English
 I Am:  ít nói , gầy. ngoan xấu trai ... Translate to English
 Looking For:  rất vui khi được làm quen .với m.n Translate to English

Back | Send Email to nguyễn sơn (ID: 1404531)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.