Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1412821 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

LyLy - ID: 1412821
 IP & Posted by:  183.81.55.227 on August 1, 2017 at 11:14pm
 Updated by:  August 11, 2019 at 5:14pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Vung Tau - HCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  " Chống Lầy " Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc... Translate to English
 I Am:  Chua, Cay, Ngọt bùi... Translate to English
 Looking For:  Hợp nhãn, Hợp tính &... kính thưa các loại Hợp ^~^. Ai có ý đồ xấu: vui chơi đùa giỡn thì làm ơn bỏ qua, như chưa từng đọc hso này nhé,thanks..! Translate to English

Back | Send Email to LyLy (ID: 1412821)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.