Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1414821 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ngọc Huyền - ID: 1414821
 IP & Posted by:  118.70.125.164 on August 25, 2017 at 1:46am
 Updated by:  September 10, 2017 at 12:49am
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hà nôi
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  văn phòng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Có thời gian rảnh để đi du lịch, nấu ăn và chăm sóc các thành viên trong gia đình. Translate to English
 Free Time:  Đi dạo và nghe nhạc . Translate to English
 I Am:  Là người trung thực, thẳng thắn và thủy chung.Có chút lãng mạn . Translate to English
 Looking For:  Thẳng thắn, trung thực và chung thủy . Translate to English

Back | Send Email to Ngọc Huyền (ID: 1414821)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.