Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1416450 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tố Vy - ID: 1416450
 IP & Posted by:  222.254.237.224 on September 14, 2017 at 7:25am
 Updated by:  March 25, 2019 at 4:38pm
 Gender:  Female
 Age:  21
 Height:  4 Feet 11 Inches (149 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Sinh viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Không có mục tiêu dài cũng chẳng co mục tiêu ngắn chỉ quan tâm hiện tại ta là ai Translate to English
 Free Time:  Đi xem phim, cafe Translate to English
 I Am:  Tiếp xúc đi rồi biết nhé Translate to English
 Looking For:  Trai xinh gái đẹp còn độc thân Translate to English

Back | Send Email to Tố Vy (ID: 1416450)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.