Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1416499 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

truong luu thuy - ID: 1416499
 IP & Posted by:  14.187.225.241 on September 14, 2017 at 11:01pm
 Updated by:  May 5, 2018 at 11:31pm
 Gender:  Male
 Age:  65
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  SAIGON
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người đồng trang lứa, cùng hoàn cảnh cô đơn, muốn có người tâm sự chia sẻ, không quá xem trọng vật chất, gây áp lực sẽ mất vui vẻ thoải mái Translate to English
 Free Time:  Xem nghe đọc tin tức thời sự Translate to English
 I Am:  Bình dân giản dị Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn nữ giống như tôi Translate to English

Back | Send Email to truong luu thuy (ID: 1416499)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.