Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1427439 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hoang Anh - ID: 1427439
 IP & Posted by:  180.93.38.25 on February 12, 2018 at 1:58am
 Updated by:  February 12, 2018 at 11:07pm
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Đà Nẵng
 State/Province:  California
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên VP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm một người phù hợp khó quá tôi ơi Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, trồng cây, nấu ăn Translate to English
 I Am:  Hiểu ra muôn sự vô thường, bình tâm mà sống mà thương dịu dàng Translate to English
 Looking For:  Một người biết lắng nghe Translate to English

Back | Send Email to Hoang Anh (ID: 1427439)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.