Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1429572 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Mỹ Phượng - ID: 1429572
 IP & Posted by:  42.116.238.116 on March 16, 2018 at 11:47am
 Updated by:  April 19, 2019 at 11:56am
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Thành phố H
 Zip:  700000
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Buôn bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm 1 người bạn đời chia sẻ vui buồn trong cuộc sống, giúp đỡ nhau hạnh phúc bên nhau Translate to English
 Free Time:  Buôn bán đồng hồ ⌚ Translate to English
 I Am:  Chân thành và tình cảm hoà đồng mọi người Translate to English
 Looking For:  Tin Tưởng và chia sẻ với nhau vui buon trong cuộc sống Translate to English

Back | Send Email to Mỹ Phượng (ID: 1429572)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.