Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1432296 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hồng Nhung - ID: 1432296
 IP & Posted by:  1.55.196.65 on April 26, 2018 at 11:58pm
 Updated by:  September 26, 2018 at 4:32pm
 Gender:  Female
 Age:  20
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Biên hòa
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:   bếp
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Phải cố gắng làm một người toàn diện cố gắng phấn đấu để giúp gia đình và mọi người Translate to English
 Free Time:  Đọc sách tham khảo về cách sống Translate to English
 I Am:  Tôi là một người khá đơn giản Translate to English
 Looking For:  Một người trung thực vui vẻ hòa đồng tốt bụng Translate to English

Back | Send Email to Hồng Nhung (ID: 1432296)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.