Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1433536 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hoang Duy - ID: 1433536
 IP & Posted by:  1.52.39.102 on May 16, 2018 at 5:14pm
 Updated by:  May 16, 2018 at 6:36pm
 Gender:  Gay
 Age:  24
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Sinh vien
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một anh trung niên ! Menly , có nghề nghiẹp ổn định , lịch sự có thể quen lâu dài và cùng nhau chia sẽ ... -Liên lạc qua sđt +1218004489 hoặc WhatShap của em nhé . Translate to English
 Free Time:  Thik nghe nhạc và Online noi chuyện với người mình yêu . Translate to English
 I Am:  Menly ... Translate to English
 Looking For:  Trung niên Translate to English

Back | Send Email to Hoang Duy (ID: 1433536)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.