Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1433973≠w=3 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Anh tìm Em - ID: 1433973≠w=3
 IP & Posted by:  171.233.249.66 on May 23, 2018 at 10:33pm
 Updated by:  October 18, 2018 at 10:27am
 Gender:  Male
 Age:  40
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  MA/MS/MBA
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tôi tìm một người phụ nữ sẽ cùng tôi bước tiếp trên con đường đời. Translate to English
 Free Time:  - Uống cà phê với bạn bè - Nghe nhạc, xem phim... - Du lịch Translate to English
 I Am:  - Hài hước, vui vẻ - Chân thành, ấm áp... Translate to English
 Looking For:  Tìm một nửa cùng yêu thương và đồng hành đến trọn cuộc đời. Translate to English

Back | Send Email to Anh tìm Em (ID: 1433973≠w=3)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.