Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1434845 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lan Phương - ID: 1434845
 IP & Posted by:  27.64.81.188 on June 6, 2018 at 3:27am
 Updated by:  June 6, 2018 at 10:31pm
 Gender:  Female
 Age:  42
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Bấm huyệt
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Kết Hôn Translate to English
 Free Time:  Xem phim, nghe nhạc, gặp bạn bè Translate to English
 I Am:  Tôi là người trầm tính nhưng hoà đồng, thích di du lịch. Tôi ko thích người ba hoa giả dối. Translate to English
 Looking For:  Thích người đàn ông tốt có trách nhiệm với gia đình, hòa đồng vui vẻ. Translate to English

Back | Send Email to Lan Phương (ID: 1434845)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.