Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1438985 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

VĂN SỸ - ID: 1438985
 IP & Posted by:  1.52.232.236 on July 27, 2018 at 10:26pm
 Updated by:  July 28, 2018 at 5:12am
 Gender:  Male
 Age:  33
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Biên Hoà
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh Doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  có gia đình hạnh phúc và thành công trong công việc Translate to English
 Free Time:  đọc sách, nghe nhạc... Translate to English
 I Am:  chân thành, dễ gần, vui vẻ, giản dị... Translate to English
 Looking For:  tất cả mọi người Translate to English

Back | Send Email to VĂN SỸ (ID: 1438985)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.