Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1439213 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thanh Nam - ID: 1439213
 IP & Posted by:  171.235.52.178 on July 30, 2018 at 7:06pm
 Updated by:  March 3, 2020 at 9:52pm
 Gender:  Male
 Age:  35
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn ... lâu dài. Translate to English
 Free Time:  đọc báo, chơi game xem phim nghe nhạc Translate to English
 I Am:  Bình thường sẽ nói khi gặp Translate to English
 Looking For:  Phụ nữ không phân biệt tuổi tác biết chia sẻ, để trò chuyện và gặp gỡ ... và hợp sẽ tiến xa hơn.. Translate to English

Back | Send Email to Thanh Nam (ID: 1439213)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.