Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1439828 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Linthuy - ID: 1439828
 IP & Posted by:  115.72.22.109 on August 6, 2018 at 6:01pm
 Updated by:  August 21, 2018 at 4:48am
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Makeup
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Hỏi lin lin sẽ trả lời.... Translate to English
 Free Time:  Gym. Đi dạo và nấu ăn. Translate to English
 I Am:  vui tính. Quan tâm chia sẻ và hiền. Hihi. Nếu tiếp xúc với lin bạn sẽ hiểu Translate to English
 Looking For:  chân thành. Biết quan tâm chia sẻ và có trách nhiệm trong lời nói. Translate to English

Back | Send Email to Linthuy (ID: 1439828)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.