Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1440939≠w=3 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

CanhChimBien - ID: 1440939≠w=3
 IP & Posted by:  35.240.167.102 on August 22, 2018 at 7:45am
 Updated by:  February 23, 2019 at 5:00am
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Daklak
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Dạy học
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Kết ban - tìm hiểu - kết hôn Translate to English
 Free Time:  Xem phim, du lịch, đọc sách, nghe nhạc, tập yoga Translate to English
 I Am:  Hiền, dễ hòa đồng, chăm chỉ, yêu trẻ em, yêu thiên nhiên, thích chăm sóc vật nuôi và cây cảnh. Translate to English
 Looking For:  Người trung thực, có trách nhiệm, chung sở thích, có cùng quan điểm sống Translate to English

Back | Send Email to CanhChimBien (ID: 1440939≠w=3)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.