Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1459014 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thái Thanh - ID: 1459014
 IP & Posted by:  123.28.28.133 on March 27, 2019 at 8:25am
 Updated by:  March 27, 2019 at 4:10pm
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Đà Lạt
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh nhỏ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Hạnh phúc Translate to English
 Free Time:  Thích đọc sách Translate to English
 I Am:  Tôi thích mọi thứ đều đơn giản ,thích tìm bạn như tri kỷ . Translate to English
 Looking For:  Người đàn ông có trái tim ấm áp ,quan tâm và biết chia sẻ! Translate to English

Back | Send Email to Thái Thanh (ID: 1459014)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.