Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1459434 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ngân Hà Đà L - ID: 1459434
 IP & Posted by:  73.183.133.207 on April 4, 2019 at 12:28pm
 Updated by:  May 18, 2019 at 11:48pm
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Đà Lạt
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Sống hạnh phúc, vui vẻ Translate to English
 Free Time:  Uống cà phê, nghe nhạc, Translate to English
 I Am:  Gặp rồi sẽ biết Translate to English
 Looking For:  Tốt và thành thật, chung thủy và vui vẻ Translate to English

Back | Send Email to Ngân Hà Đà L (ID: 1459434)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.