Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1461036 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

My Love_1007 - ID: 1461036
 IP & Posted by:  113.180.87.80 on May 2, 2019 at 11:45pm
 Updated by:  June 18, 2019 at 4:33pm
 Gender:  Male
 Age:  44
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Phan Thiết
 State/Province:  Victoria
 Zip:  084
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  NVVP (IT)
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Ngắn: Tìm hiểu sẻ chia buồn vui...Dài: nếu bạn gái thấy hợp sẽ tiến tới hôn nhân Translate to English
 Free Time:  The thao: Đam mê Võ thuật,bơi lội và coi film... Translate to English
 I Am:  Tính cach1 manh me,sáng tạo,hài hước và Nhân ái. Translate to English
 Looking For:  Nu tinh,manh me,đam đang và chân thành... Translate to English

Back | Send Email to My Love_1007 (ID: 1461036)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.