Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1461756 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tìm Kiếm - ID: 1461756
 IP & Posted by:  14.191.240.176 on May 15, 2019 at 11:45pm
 Updated by:  August 5, 2019 at 11:31pm
 Gender:  Female
 Age:  23
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  viet nam
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  phu giup gd
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  em mong co duyen gap đuoc nguoi that long yeu minh , quan tâm cham soc va cung nam tay nhau đi het cuoc đoi con lai . nêu đa gap va biet nhau la duyên , đên đuoc voi nhau la nợ, co duyên co no vây minh la của nợ cua nhau roi . hihi Translate to English
 Free Time:  ranh em hay nâu an vat , đoc sach bao, đi chùa lê phât... Translate to English
 I Am:  em cung kg biet noi nhiêu vê minh chi noi đoi chut la tinh thang than, ngoan , nghe loi , hoa đong voi moi nguoi Translate to English
 Looking For:  em hy vong se gap đuoc nguoi chin chan , nghiem tuc trong tinh cam , biet suy nghi quan tâm moi nguoi , chung thuy va yeu em that long. kg biet em co thê gap duoc nguoi em đang tim kiem kg đây Translate to English

Back | Send Email to Tìm Kiếm (ID: 1461756)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.