Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1464020 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hello ! - ID: 1464020
 IP & Posted by:  73.144.106.228 on June 17, 2019 at 8:03pm
 Updated by:  January 22, 2020 at 7:35am
 Gender:  Female
 Age:  55
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Average
 From City:  Shelby Township
 State/Province:  Michigan
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  ...
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Vui vẻ trong cuộc sống Translate to English
 Free Time:  Du lịch ...ca hát ...ăn uống Translate to English
 I Am:  Yêu đời ...yêu mình ...và yêu người Translate to English
 Looking For:  Cho dù bạn là ai ...tuổi tác của bạn bao nhiêu ...gia cảnh bạn thế nào ...quá khứ bạn ra sao ...thì cũng nên hiểu rằng cuộc sống này là vô thường ,nhưng nếu bạn muốn hưởng thụ cũng chẳng sao ,hãy cố gắng làm việc và hưởng thụ cuộc sống bằng chính sức lao động của mình, đừng vì lợi ích bản thân mà lợi dụng lòng tốt của người khác Translate to English

Back | Send Email to Hello ! (ID: 1464020)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.