Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1464350 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Minh Nhut - ID: 1464350
 IP & Posted by:  108.184.204.179 on June 23, 2019 at 3:38pm
 Updated by:  August 9, 2019 at 7:45am
 Gender:  Male
 Age:  28
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Westminster
 State/Province:  California
 Zip:  92683
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Sales/Office/Technicia
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Kiếm người yêu nếu hợp sẽ đi sâu hơn Translate to English
 Free Time:  Lái motor đi phượt, cafe, giải trí game xíu, đi gym, boxing & muay thai, ngắm cảnh. Translate to English
 I Am:  Dễ dãi, hiền, vui vẻ, thích giao lưu kết ban. Translate to English
 Looking For:  Tìm người chung thuỷ, không quan trọng quá vật chất, biết điều là đươc Translate to English

Back | Send Email to Minh Nhut (ID: 1464350)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.