Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1464664 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Đức Hạnh - ID: 1464664
 IP & Posted by:  66.102.8.1 on June 29, 2019 at 5:33am
 Updated by:  August 3, 2019 at 5:57am
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hội An Việt
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên ngân hàn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Muốn tìm bạn đời bền lâu Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, thể dục Translate to English
 I Am:  Người thật lòng, biết chia sẽ, biết chăm lo cho gia đình. Translate to English
 Looking For:  Người sống thành thật, đồng cảm, chia sẽ, yêu thương và toin trọng ngau Translate to English

Back | Send Email to Đức Hạnh (ID: 1464664)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.