Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1465437 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ngoc Pham - ID: 1465437
 IP & Posted by:  23.105.110.218 on July 9, 2019 at 9:58am
 Updated by:  July 9, 2019 at 5:17pm
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  San jose
 State/Province:  California
 Zip:  94089
 Country:  United States
 Religion:  Christian
 Education:  Some college
 Occupation:  Health care
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:   Tìm bạn Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn ,đi dạo ,bơi lội ,du lịch ,hợp bạn,picnic Translate to English
 I Am:  Mơ mọng ,lãng mạn,thành thật ,muốn yeu thương và được yeu thương Translate to English
 Looking For:  Chân thành ,lãng mạn,vui tươi và nhất là sành sẻ ,o hút thuốc Translate to English

Back | Send Email to Ngoc Pham (ID: 1465437)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.