Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1467514 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

chris pho - ID: 1467514
 IP & Posted by:  104.59.68.10 on August 8, 2019 at 12:24pm
 Updated by:  August 8, 2019 at 4:44pm
 Gender:  Male
 Age:  69
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Baton Rouge
 State/Province:  Louisiana
 Zip:  70817
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  retiree
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm bạn đời Translate to English
 Free Time:  play the piano Translate to English
 I Am:  Mầu nhớ ….. Trời Cali nắng lên mầu nhớ Đường xuyên sơn tôi khoác áo polo Chân trời sóng biển nhấp nhô Một con chim nhạn bơ vơ cuối trời Ngoài biển cả chim đàn về động Trong màn trời mây vọng về đâu ? Sắc không, không sắc một mầu Nhìn mầu hoa biển ngỡ mầu mắt em Dưới chân núi sóng chen hạt nắng Trên đường đèo mây trắng nhẹ bay Lòng tôi nửa tỉnh nửa say Tiếng người năm cũ xa bay vọng về PMC Translate to English
 Looking For:  Hiền lành, sống ở mỹ Translate to English

Back | Send Email to chris pho (ID: 1467514)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.