Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1469777 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Kim Nguyễn - ID: 1469777
 IP & Posted by:  171.249.113.181 on September 16, 2019 at 10:58pm
 Updated by:  October 13, 2019 at 8:53pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Điều dưỡng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Sẽ nói sau Translate to English
 Free Time:  Ngủ bù. Translate to English
 I Am:  Giống như một ngôi sao trên bầu trời. Không phải lúc nào bạn cũng có thể nhìn thấy dù ngôi sao vẫn luôn ở đó. Translate to English
 Looking For:  Người chân thành, kiếm tốn , chín chắn và biết cư sử. Translate to English

Back | Send Email to Kim Nguyễn (ID: 1469777)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.