Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1480410 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tung The Do - ID: 1480410
 IP & Posted by:  166.137.136.24 on March 18, 2020 at 8:39pm
 Updated by:  March 22, 2020 at 5:37pm
 Gender:  Male
 Age:  41
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Lake charles
 State/Province:  Louisiana
 Zip:  70607
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Sữa chữa nhà
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  ..,,,,, Translate to English
 Free Time:  Xem tin tức Translate to English
 I Am:  Ít nói ,lãng mạng mà không thật tế,lạnh lùn những rẫt sấy đắm. Translate to English
 Looking For:  Một ngừơi bạn đời hây một ngừơi bạn tri kỉ cũng ok,nhưng nói tiếng Việt ,cám ơn Bạn ghé thâm ,mến chúc bạn gặp nhiều mây mắng . Translate to English

Back | Send Email to Tung The Do (ID: 1480410)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.