Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 593766≠w=3 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Calm guy - ID: 593766≠w=3
 IP & Posted by:  123.22.81.238 on September 9, 2007 at 6:05am
 Updated by:  April 4, 2015 at 8:30am
 Gender:  Gay
 Age:  49
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  BH
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  KySu
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Ngắn: Kết bạn. Dài: Tìm được Ai đó. Translate to English
 Free Time:  Đọc, xem, nghe, lướt, đi... mỗi thứ một chút. Translate to English
 I Am:  Một bàn tay tìm một bàn tay. Translate to English
 Looking For:  Có trình độ, nghề nghiệp ổn định, ở Việt Nam, thẳng thắn, chân thành, vui vẻ, lạc quan yêu đời, sống giản dị, open-minded. Translate to English

Back | Send Email to Calm guy (ID: 593766≠w=3)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.