Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 869017 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tony Ngoc Tran - ID: 869017
 IP & Posted by:  69.230.213.195 on October 11, 2009 at 11:22am
 Updated by:  February 21, 2019 at 10:51am
 Gender:  Male
 Age:  47
 Height:  5 Feet 11 Inches (180 cm)
 Weight:  180 lbs (82 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Garden Grove
 State/Province:  California
 Zip:  92843
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  IT Technical
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Đi làm kiếm tiền lo cho tương lai và mong có một gia đình hạnh phúc. Những ai đọc trang Profile của tôi xin lưu ý. Nếu bạn là người không thành tâm hoặc dùng trang vietsingle.com để mưu cầu những mục đích riêng tư thì xin bạn đừng lãng phí thời gian của mình và bạn sẽ không bao giờ nhận được sự hồi đáp chân tình. Worked for money to care for the future and hope there will be a happy family. Translate to English
 Free Time:  Online, internet researching....watching movies. Translate to English
 I Am:  Telling you in contact. Translate to English
 Looking For:  Mong tìm được người có tấm lòng chân tình, chân tình trong tình cãm và có cùng chí hướng để tiến đến một gia đình hạnh phúc. Seeking a sincere who have heart, that love and forgiveness in the direction to move towards a happy family later. Translate to English

Back | Send Email to Tony Ngoc Tran (ID: 869017)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.