Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 956705 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

lehonghue_200 - ID: 956705
 IP & Posted by:  58.186.219.120 on August 5, 2010 at 8:43pm
 Updated by:  August 12, 2010 at 6:39pm
 Gender:  Female
 Age:  59
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  quan ly phong tro
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  muốn tìm bạn lâu dài đồng cảnh ngộ...ưu tiên cho những người lớn tuổi Translate to English
 Free Time:  xem phim,khiêu vũ Translate to English
 I Am:  trung thực, chung thuỷ và ghét nhất là sự gian dối Translate to English
 Looking For:  đồng cảnh ngộ Translate to English

Back | Send Email to lehonghue_200 (ID: 956705)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.