Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1341812 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Peter Tran - ID: 1341812
 IP & Posted by:  76.102.136.171 on June 25, 2015 at 8:30am
 Updated by:  May 5, 2019 at 4:15pm
 Gender:  Male
 Age:  41
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sf
 State/Province:  California
 Zip:  94607
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Van Phong
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Hi, How are you all? I am looking for a real nice, true caring, true relationship. Still single? You like good coffee? I also work on CPA license. Gia đình và Công việc là quan trọng nhất đối với tôi. Tuy nhiên, vào thời gian rảnh, tôi thích xem phim thường là Love Stories, Reading, trò chuyện với cà phê, đọc tất cả các loại bao gồm thơ, bài nhạc. Tính tôi thoải mái. Tôi đang tìm kiếm một người có ước mơ, sở thích và tầm nhìn tương tự. Translate to English
 Free Time:  Xem phim, doc sach, ca hat, tro chuyen Translate to English
 I Am:  Thich don gian, hen ho yeu thuong, lo gia dinh va travel Translate to English
 Looking For:  Mong tim ban hien thuc, lo gia dinh Translate to English

Back | Send Email to Peter Tran (ID: 1341812)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.