Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1367978 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Anna Nguyen - ID: 1367978
 IP & Posted by:  115.74.156.227 on March 2, 2016 at 5:28am
 Updated by:  November 9, 2016 at 11:29am
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  HR
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Có thể đi du lịch khắp nơi, có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc Translate to English
 Free Time:  Đọc truyện, xem phim ma, làm bánh Translate to English
 I Am:  Tôi là một người vui vẻ và hòa đồng. Tôi cho rằng mình đủ chân thành để thấu hiểu và chia sẻ với mọi người Translate to English
 Looking For:  Một người bạn chững chạc, hài hước và biết lắng nghe. My skype: phuonglannguyen89 Translate to English

Back | Send Email to Anna Nguyen (ID: 1367978)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.