Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1396490 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thanh Tuyền - ID: 1396490
 IP & Posted by:  1.55.181.137 on January 15, 2017 at 2:01am
 Updated by:  June 24, 2018 at 4:46pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  củ chi
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  nv
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tạo ra cho mình nhưng niềm vui từ điều đơn giản nhất k bon chen hay ganh đua nhiều để được sống bình an Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, xem hài. Translate to English
 I Am:  Trải qua nhiều giờ chỉ muốn cuộc sống được bình an. K cần có nhiều quá.đơn giản nhất có thể là dc. Translate to English
 Looking For:  Những người bạn vui vui tính để nói chuyện và chia sẻ. Cuộc sống áp lực lắm rồi cứ cho nhau nụ cười vui tươi vậy làm cảm ơn lắm Translate to English

Back | Send Email to Thanh Tuyền (ID: 1396490)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.