Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1227427 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

thảo nguyễn - ID: 1227427
 IP & Posted by:  113.161.82.76 on July 14, 2013 at 8:52pm
 Updated by:  September 19, 2017 at 7:10am
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  nhan vien van phong
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  sẽ nói sau Translate to English
 Free Time:  nghe nhac, xem phim, tán gẫu, ăn quà vặt, đi chơi cùng bạn bè Translate to English
 I Am:  chân thật, không thích sự giả dối, hơi nóng tính một chút. Translate to English
 Looking For:  thật lòng, quan tâm, thấu hiểu và chia sẻ Translate to English

Back | Send Email to thảo nguyễn (ID: 1227427)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.