Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1306498 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lam phan - ID: 1306498
 IP & Posted by:  113.182.65.232 on September 27, 2014 at 12:07am
 Updated by:  July 22, 2018 at 5:52am
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  đồng nai
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  kinh doanh nho nhỏ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm người thích hợp và sẽ kết hôn Translate to English
 Free Time:  là người yêu thích công viêc, nên thời gian rãnh rỗi thường giành cho gia đình và những người thân yêu, thích nấu ăn, thích nghe nhac, và làm đẹp cho mọi người Translate to English
 I Am:  độc thân vui tính Translate to English
 Looking For:  vui vẻ hoà đồng, có lý tuởng sống, biết thuơng yêu gia đình và trân trọng những gì mình có Translate to English

Back | Send Email to Lam phan (ID: 1306498)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.