Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1311675 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Quan tam - ID: 1311675
 IP & Posted by:  203.205.21.92 on October 30, 2014 at 10:31pm
 Updated by:  May 16, 2018 at 2:14am
 Gender:  Male
 Age:  46
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Sale Manager
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Có cuộc sống tốt, ổn định và du lịch khắp nơi. Translate to English
 Free Time:  Du lịch, đọc sách & Du lịch. Translate to English
 I Am:  Vui tính, sạch sẽ, dễ gần. Tâm hồn 1 chút lãng mạn, 1 chút nguyên tắc, 1 chút ...mỗi thứ 1 chút thôi đủ để vững tin cuộc sống. Translate to English
 Looking For:  Bạn bè khắp nơi. Có duyên thì ắc sẽ gặp, có nợ ắc sẽ lo, có phận ắc không thể xa được... :) Translate to English

Back | Send Email to Quan tam (ID: 1311675)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.