Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1322313 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hoa Đỗ Quyên - ID: 1322313
 IP & Posted by:  113.163.154.252 on January 14, 2015 at 12:38am
 Updated by:  June 24, 2018 at 3:01am
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Rach Giá - kG
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  thợ may
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  phấn đấu trong công việc và cuộc sống Translate to English
 Free Time:   nghe nhạc,đi du lịch và cà phê cùng bạn bè Translate to English
 I Am:   tôi là người vui tánh,hòa đồng dễ gần gũi Translate to English
 Looking For:   tìm kiếm một người bạn đời chung thủy và cầu tiến. Nghiêm túc trong các mối quan hệ Translate to English

Back | Send Email to Hoa Đỗ Quyên (ID: 1322313)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.