Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1377608 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ngọc Ánh - ID: 1377608
 IP & Posted by:  116.100.146.231 on June 16, 2016 at 8:24am
 Updated by:  June 17, 2016 at 2:53am
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Mỹ Tho
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nói sau
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người lớn tuổi hơn mình để học hỏi kinh nghiệm sống và chia sẽ những vui buồn trong cuộc sống hàng ngày . Translate to English
 Free Time:  Xem tivi . chat với bạn trên viber Translate to English
 I Am:  Người bình thường . Sẽ hiểu nhiều hơn khi nói chuyện . Translate to English
 Looking For:  Tìm người lớn tuổi hơn mình để học hỏi kinh nghiệm sống và chia sẽ những vui buồn trong cuộc sống hàng ngày .Cảm ơn mọi người đã ghé thăm . Translate to English

Back | Send Email to Ngọc Ánh (ID: 1377608)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.