Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1386029 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Linh Trang - ID: 1386029
 IP & Posted by:  172.56.17.182 on September 16, 2016 at 10:15am
 Updated by:  September 16, 2016 at 10:06pm
 Gender:  Female
 Age:  41
 Height:  4 Feet 11 Inches (149 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Garden grove
 State/Province:  California
 Zip:  92841
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Manicurist
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm đuợc 1 nguoi Hieu mình và chia sẽ những vui buồn trong cuộc sống... Translate to English
 Free Time:  Thích đi ăn uống shopping,nói chuyên tán ngẫu với ban bè Translate to English
 I Am:  Mình là 1 người vui vẻ,hoạt bát,đơn giản,nghĩ cuộc song đơn giản ... Translate to English
 Looking For:  Tìm được nhung người bạn cảm thông ,hiêu nhau vui ve,nếu các bạn muốn biết va tim hiểu thêm về mình hãy liên lạc ở địa chi linhtrang757575@yahoo chấm com,mình sẽ trả lời thư sớm nhất ,cảm ơn Translate to English

Back | Send Email to Linh Trang (ID: 1386029)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.