Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1413660 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lê T.Thuỳ Duy - ID: 1413660
 IP & Posted by:  118.243.174.218 on August 11, 2017 at 5:59pm
 Updated by:  August 15, 2017 at 12:59am
 Gender:  Female
 Age:  23
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 State/Province:  Washington
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Mục tiêu ngắn : đang cố gắng giao tiếp thành thạo tiếng nhật và tiếng anh . Mục tiêu dài hạn : Được làm việc trong công ty nước ngoài và tìm được ngừoi có thể mang lại cảm giác an toàn hạnh phúc Translate to English
 Free Time:  cà phê cùng bạn bè , xem phim, Translate to English
 I Am:  Tôi là người có tính tình thẳng thắng, thích trung thực không thích giả dối, làm việc phải có trách nhiệm .Đặc biệc rất vui tính Translate to English
 Looking For:  Ngừoi trưởng thành trong cuộc sống và trong công việc , biết quan tâm giúp đỡ người khác . Translate to English

Back | Send Email to Lê T.Thuỳ Duy (ID: 1413660)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.