Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1429098 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Chris Nguyen - ID: 1429098
 IP & Posted by:  105.112.35.99 on March 9, 2018 at 8:11am
 Updated by:  March 22, 2018 at 2:12pm
 Gender:  Male
 Age:  47
 Height:  4 Feet 6 Inches (137 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Ohio
 Zip:  43083
 Country:  United States
 Religion:  Christian
 Education:  Current grad school student
 Occupation:  Trader
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:   Tìm bạn Tâm sự trong những lúc vui buồn hợp tiến xa. Translate to English
 Free Time:  tôi yêu danh sách âm nhạc đi đến phòng tập thể dục trevalling nấu ăn Translate to English
 I Am:   Hiền thành thật vui vẻ cởi mở dễ hòa đồng . Người sống nội tâm. Thích Cuộc sống gia đình.thich du lịch. Translate to English
 Looking For:  Nhìn yêu thương chăm sóc trung thành tự nhiên thần sợ phụ nữ Translate to English

Back | Send Email to Chris Nguyen (ID: 1429098)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.