Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1440140 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ngọc bích - ID: 1440140
 IP & Posted by:  42.112.154.248 on August 10, 2018 at 9:12pm
 Updated by:  September 3, 2018 at 6:02pm
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Buon bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 I Am:  Có một tình yêu thật sự trên đời này không? Mẹ đơn thân ,có một bé trai 4 tuổi Translate to English
 Looking For:  Có trách nhiệm,thành thật Translate to English

Back | Send Email to Ngọc bích (ID: 1440140)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.