Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1459264 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

nguyen rosemary - ID: 1459264
 IP & Posted by:  198.96.95.175 on April 1, 2019 at 8:53am
 Updated by:  April 15, 2019 at 4:39pm
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 11 Inches (180 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  aurora
 State/Province:  Illinois
 Zip:  60504
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  hair stylist
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:   tôi muốn thành công trong việc giúp đỡ và cung cấp cho các đặc quyền ít hơn Translate to English
 Free Time:   tôi sử dụng internet và nghe nhạc .. nhưng nấu ăn là điều tốt nhất của tôi, hihihi Translate to English
 I Am:   Tôi là một người phụ nữ tốt với khiếu hài hước và rất chu đáo, tôi có lỗi khi làm sai, tôi cũng là một đầu bếp giỏi và tôi biết, hihihihihi Translate to English
 Looking For:   Tôi muốn một người đàn ông kính sợ Chúa, người hiểu được cần có một người phụ nữ tốt, tôi muốn một người đàn ông luôn quan tâm đến gia đình và đặt gia đình lên hàng đầu Translate to English

Back | Send Email to nguyen rosemary (ID: 1459264)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.