Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1466012 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Dương Thị Ki - ID: 1466012
 IP & Posted by:  27.3.112.77 on July 17, 2019 at 9:32pm
 Updated by:  July 18, 2019 at 6:28pm
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Thành phố Lon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Giữ gìn sức khỏe, làm những gì có thể Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, nghe nhạc, đi dạo, tập thể dục Translate to English
 I Am:  Vui vẻ, hòa đồng Vui vẻ, hòa đồng Translate to English
 Looking For:  Một người biết yêu bản thân và yêu những người xung quanh, luôn vui vẻ. Translate to English

Back | Send Email to Dương Thị Ki (ID: 1466012)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.